fbpx
a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Daktilografija

Oblast 1

SLOVA F, K
9 readings
Reading: Vežba 1.2
Reading: Vežba 1.3
Reading: Vežba 1.4
Reading: Vežba 1.5
Reading: Vežba 1.6
Reading: Vežba 1.7

Oblast 2

SLOVA D, J
8 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 2.1
Reading: Vežba 2.2
Reading: Vežba 2.3
Reading: Vežba 2.4
Reading: Vežba 2.5
Reading: Vežba 2.6
Reading: Vežba 2.7

Oblast 3

SLOVA F, K, D, J
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 3.1
Reading: Vežba 3.2
Reading: Vežba 3.3
Reading: Vežba 3.4
Reading: Vežba 3.5
Reading: Vežba 3.6

Oblast 4

SLOVA A, L
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 4.1
Reading: Vežba 4.2
Reading: Vežba 4.3
Reading: Vežba 4.4
Reading: Vežba 4.5
Reading: Vežba 4.6

Oblast 5

SLOVA S, Č, A, D, F, L, J
9 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 5.1
Reading: Vežba 5.2
Reading: Vežba 5.3
Reading: Vežba 5.4
Reading: Vežba 5.5
Reading: Vežba 5.6
Reading: Vežba 5.7
Reading: Vežba 5.8

Oblast 6

OBNAVLJANJE
8 readings
Reading: Vežba 6.1
Reading: Vežba 6.2
Reading: Vežba 6.3
Reading: Vežba 6.4
Reading: Vežba 6.5
Reading: Vežba 6.6
Reading: Vežba 6.7
Reading: Vežba 6.8

Oblast 7

SLOVA I, V
9 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 7.1
Reading: Vežba 7.2
Reading: Vežba 7.3
Reading: Vežba 7.4
Reading: Vežba 7.5
Reading: Vežba 7.6
Reading: Vežba 7.7
Reading: Vežba 7.8

Oblast 8

OBNAVLJANJE
12 readings
Reading: Vežba 8.1
Reading: Vežba 8.2
Reading: Vežba 8.3
Reading: Vežba 8.4
Reading: Vežba 8.5
Reading: Vežba 8.6
Reading: Vežba 8.7
Reading: Vežba 8.8
Reading: Vežba 8.9
Reading: Vežba 8.10
Reading: Vežba 8.11
Reading: Vežba 8.12

Oblast 9

SLOVA C, U
8 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 9.1
Reading: Vežba 9.2
Reading: Vežba 9.3
Reading: Vežba 9.4
Reading: Vežba 9.5
Reading: Vežba 9.6
Reading: Vežba 9.7

Oblast 10

SLOVA G, O
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 10.1
Reading: Vežba 10.2
Reading: Vežba 10.3
Reading: Vežba 10.4
Reading: Vežba 10.5
Reading: Vežba 10.6

Oblast 11

SLOVA E, N
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 11.1
Reading: Vežba 11.2
Reading: Vežba 11.3
Reading: Vežba 11.4
Reading: Vežba 11.5
Reading: Vežba 11.6

Oblast 12

VEŽBE SAMOGLASNIKA
6 readings
Reading: Vežba 12.1
Reading: Vežba 12.2
Reading: Vežba 12.3
Reading: Vežba 12.4
Reading: Vežba 12.5
Reading: Vežba 12.6

Oblast 13

SLOVA R, Ć
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 13.1
Reading: Vežba 13.2
Reading: Vežba 13.3
Reading: Vežba 13.4
Reading: Vežba 13.5
Reading: Vežba 13.6

Oblast 14

SLOVA B, P
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 14.1
Reading: Vežba 14.2
Reading: Vežba 14.3
Reading: Vežba 14.4
Reading: Vežba 14.5
Reading: Vežba 14.6

Oblast 15

SLOVA X, Z
8 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 15.1
Reading: Vežba 15.2
Reading: Vežba 15.3
Reading: Vežba 15.4
Reading: Vežba 15.5
Reading: Vežba 15.6
Reading: Vežba 15.7

Oblast 16

SLOVA T, Ž
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 16.1
Reading: Vežba 16.2
Reading: Vežba 16.3
Reading: Vežba 16.4
Reading: Vežba 16.5
Reading: Vežba 16.6

Oblast 17

SLOVA W, M
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 17.1
Reading: Vežba 17.2
Reading: Vežba 17.3
Reading: Vežba 17.4
Reading: Vežba 17.5
Reading: Vežba 17.6

Oblast 18

SLOVA Y, H
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 18.1
Reading: Vežba 18.2
Reading: Vežba 18.3
Reading: Vežba 18.4
Reading: Vežba 18.5
Reading: Vežba 18.6

Oblast 19

SLOVA Š, ","
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 19.1
Reading: Vežba 19.2
Reading: Vežba 19.3
Reading: Vežba 19.4
Reading: Vežba 19.5
Reading: Vežba 19.6

Oblast 20

SLOVA Q, "."
7 readings
Reading: Objašnjenje
Reading: Vežba 20.1
Reading: Vežba 20.2
Reading: Vežba 20.3
Reading: Vežba 20.4
Reading: Vežba 20.5
Reading: Vežba 20.6

Oblast 21

VEŽBE
4 readings
Reading: Pisanje velikih slova
Reading: Suglasničke grupe
Reading: Pisanje reči koje počinju sa PRO
Reading: Pisanje reči koje počinju sa NAJ

Oblast 22

TEKSTOVI ZA VEŽBU
5 readings
Reading: Vežba 22.1
Reading: Vežba 22.2
Reading: Vežba 22.3
Reading: Vežba 22.4
Reading: Vežba 22.5

Pozovite: +381 65 95 98958     Pratite nas:

Daktilografija

1000 рсд
a
Predavač:
Ocene:
Kurs daktilografija

Opis kursa

Daktilografija kao veština brzog kucanja počela se razvijati u drugoj polovini 19. veka, kada je i ustanovljena tehnika desetoprstnog kucanja, koja i danas predstavlja osnove daktilografije. Iako su od tada pisaće mašine doživele nekoliko velikih promena, a u osnovi se promenio i sistem rasporeda slova, daktilografija tj. umeće slepog desetoprstnog kucanja i dalje je poželjna veština na određenom broju radnih mesta.

Budući da je radno mesto daktilografa u mnogome prevaziđeno, ova veština još uvek itekako ima svrhu. Sva ona radna mesta koja uključuju rad na računaru i obradu teksta će zahtevati veštinu kucanja, kako preciznosta tako i brzinu, a učenje ove veštine će vam upravo to i omogućiti.

Na ovom kursu naučićete pravilan raspored prstiju za slepo kucanje, kao i njihovu primenu kroz praktične vežbe.

U toku kursa polaznicima je obezbeđena kompletna podrška od strane naših mentora, koji će u najkraćem vremenskom roku dati odgovore na sva pitanja, razrešiti sve nejasnoće i rešiti nastale probleme ukoliko ih polaznici budu imali u toku učenja.

Sva pitanja možete direktno postavljati putem e-maila: office@usavrsi.se.

Nastavni plan

Oblast 1 0/9

SLOVA F, K

9 readings
1 minutes
1 minutes
5 minutes
Reading: Vežba 1.2
5 minutes
Reading: Vežba 1.3
5 minutes
Reading: Vežba 1.4
5 minutes
Reading: Vežba 1.5
5 minutes
Reading: Vežba 1.6
5 minutes
Reading: Vežba 1.7
5 minutes

Oblast 2 0/8

SLOVA D, J

8 readings
Reading: Objašnjenje
4 minutes
Reading: Vežba 2.1
5 minutes
Reading: Vežba 2.2
5 minutes
Reading: Vežba 2.3
5 minutes
Reading: Vežba 2.4
5 minutes
Reading: Vežba 2.5
5 minutes
Reading: Vežba 2.6
5 minutes
Reading: Vežba 2.7
5 minutes

Oblast 3 0/7

SLOVA F, K, D, J

7 readings
Reading: Objašnjenje
1 minutes
Reading: Vežba 3.1
5 minutes
Reading: Vežba 3.2
5 minutes
Reading: Vežba 3.3
5 minutes
Reading: Vežba 3.4
5 minutes
Reading: Vežba 3.5
5 minutes
Reading: Vežba 3.6
5 minutes

Oblast 4 0/7

SLOVA A, L

7 readings
Reading: Objašnjenje
1 minutes
Reading: Vežba 4.1
5 minutes
Reading: Vežba 4.2
5 minutes
Reading: Vežba 4.3
5 minutes
Reading: Vežba 4.4
5 minutes
Reading: Vežba 4.5
5 minutes
Reading: Vežba 4.6
5 minutes

Oblast 5 0/9

SLOVA S, Č, A, D, F, L, J

9 readings
Reading: Objašnjenje
1 minutes
Reading: Vežba 5.1
5 minutes
Reading: Vežba 5.2
5 minutes
Reading: Vežba 5.3
5 minutes
Reading: Vežba 5.4
5 minutes
Reading: Vežba 5.5
5 minutes
Reading: Vežba 5.6
5 minutes
Reading: Vežba 5.7
5 minutes
Reading: Vežba 5.8
5 minutes

Oblast 6 0/8

OBNAVLJANJE

8 readings
Reading: Vežba 6.1
5 minutes
Reading: Vežba 6.2
5 minutes
Reading: Vežba 6.3
5 minutes
Reading: Vežba 6.4
5 minutes
Reading: Vežba 6.5
5 minutes
Reading: Vežba 6.6
5 minutes
Reading: Vežba 6.7
5 minutes
Reading: Vežba 6.8
5 minutes

Oblast 7 0/9

SLOVA I, V

9 readings
Reading: Objašnjenje
1 minutes
Reading: Vežba 7.1
5 minutes
Reading: Vežba 7.2
5 minutes
Reading: Vežba 7.3
5 minutes
Reading: Vežba 7.4
5 minutes
Reading: Vežba 7.5
5 minutes
Reading: Vežba 7.6
5 minutes
Reading: Vežba 7.7
5 minutes
Reading: Vežba 7.8
5 minutes

Oblast 8 0/12

OBNAVLJANJE

12 readings
Reading: Vežba 8.1
5 minutes
Reading: Vežba 8.2
5 minutes
Reading: Vežba 8.3
5 minutes
Reading: Vežba 8.4
5 minutes
Reading: Vežba 8.5
5 minutes
Reading: Vežba 8.6
5 minutes
Reading: Vežba 8.7
5 minutes
Reading: Vežba 8.8
5 minutes
Reading: Vežba 8.9
5 minutes
Reading: Vežba 8.10
5 minutes
Reading: Vežba 8.11
5 minutes
Reading: Vežba 8.12
5 minutes

Oblast 9 0/8

SLOVA C, U

8 readings
Reading: Objašnjenje
1 minutes
Reading: Vežba 9.1
5 minutes
Reading: Vežba 9.2
5 minutes
Reading: Vežba 9.3
5 minutes
Reading: Vežba 9.4
5 minutes
Reading: Vežba 9.5
5 minutes
Reading: Vežba 9.6
5 minutes
Reading: Vežba 9.7
5 minutes

Oblast 10 0/7

SLOVA G, O

7 readings
Reading: Objašnjenje
minutes
Reading: Vežba 10.1
5 minutes
Reading: Vežba 10.2
5 minutes
Reading: Vežba 10.3
5 minutes
Reading: Vežba 10.4
5 minutes
Reading: Vežba 10.5
5 minutes
Reading: Vežba 10.6
5 minutes

Oblast 11 0/7

SLOVA E, N

7 readings
Reading: Objašnjenje
minutes
Reading: Vežba 11.1
5 minutes
Reading: Vežba 11.2
5 minutes
Reading: Vežba 11.3
5 minutes
Reading: Vežba 11.4
5 minutes
Reading: Vežba 11.5
5 minutes
Reading: Vežba 11.6
5 minutes

Oblast 12 0/6

VEŽBE SAMOGLASNIKA

6 readings
Reading: Vežba 12.1
5 minutes
Reading: Vežba 12.2
5 minutes
Reading: Vežba 12.3
5 minutes
Reading: Vežba 12.4
5 minutes
Reading: Vežba 12.5
5 minutes
Reading: Vežba 12.6
5 minutes

Oblast 13 0/7

SLOVA R, Ć

7 readings
Reading: Objašnjenje
minutes
Reading: Vežba 13.1
5 minutes
Reading: Vežba 13.2
5 minutes
Reading: Vežba 13.3
5 minutes
Reading: Vežba 13.4
5 minutes
Reading: Vežba 13.5
5 minutes
Reading: Vežba 13.6
5 minutes

Oblast 14 0/7

SLOVA B, P

7 readings
Reading: Objašnjenje
minutes
Reading: Vežba 14.1
5 minutes
Reading: Vežba 14.2
5 minutes
Reading: Vežba 14.3
5 minutes
Reading: Vežba 14.4
5 minutes
Reading: Vežba 14.5
5 minutes
Reading: Vežba 14.6
5 minutes

Oblast 15 0/8

SLOVA X, Z

8 readings
Reading: Objašnjenje
minutes
Reading: Vežba 15.1
5 minutes
Reading: Vežba 15.2
5 minutes
Reading: Vežba 15.3
5 minutes
Reading: Vežba 15.4
5 minutes
Reading: Vežba 15.5
5 minutes
Reading: Vežba 15.6
5 minutes
Reading: Vežba 15.7
5 minutes

Oblast 16 0/7

SLOVA T, Ž

7 readings
Reading: Objašnjenje
1 minutes
Reading: Vežba 16.1
5 minutes
Reading: Vežba 16.2
5 minutes
Reading: Vežba 16.3
5 minutes
Reading: Vežba 16.4
5 minutes
Reading: Vežba 16.5
5 minutes
Reading: Vežba 16.6
5 minutes

Oblast 17 0/7

SLOVA W, M

7 readings
Reading: Objašnjenje
1 minutes
Reading: Vežba 17.1
5 minutes
Reading: Vežba 17.2
5 minutes
Reading: Vežba 17.3
5 minutes
Reading: Vežba 17.4
5 minutes
Reading: Vežba 17.5
5 minutes
Reading: Vežba 17.6
5 minutes

Oblast 18 0/7

SLOVA Y, H

7 readings
Reading: Objašnjenje
1 minutes
Reading: Vežba 18.1
5 minutes
Reading: Vežba 18.2
5 minutes
Reading: Vežba 18.3
5 minutes
Reading: Vežba 18.4
5 minutes
Reading: Vežba 18.5
5 minutes
Reading: Vežba 18.6
5 minutes

Oblast 19 0/7

SLOVA Š, ","

7 readings
Reading: Objašnjenje
1 minutes
Reading: Vežba 19.1
5 minutes
Reading: Vežba 19.2
5 minutes
Reading: Vežba 19.3
5 minutes
Reading: Vežba 19.4
5 minutes
Reading: Vežba 19.5
5 minutes
Reading: Vežba 19.6
5 minutes

Oblast 20 0/7

SLOVA Q, "."

7 readings
Reading: Objašnjenje
1 minutes
Reading: Vežba 20.1
5 minutes
Reading: Vežba 20.2
5 minutes
Reading: Vežba 20.3
5 minutes
Reading: Vežba 20.4
5 minutes
Reading: Vežba 20.5
5 minutes
Reading: Vežba 20.6
5 minutes

Oblast 21 0/4

VEŽBE

4 readings
Reading: Pisanje velikih slova
5 minutes
Reading: Suglasničke grupe
5 minutes
Reading: Pisanje reči koje počinju sa PRO
5 minutes
Reading: Pisanje reči koje počinju sa NAJ
5 minutes

Oblast 22 0/5

TEKSTOVI ZA VEŽBU

5 readings
Reading: Vežba 22.1
5 minutes
Reading: Vežba 22.2
5 minutes
Reading: Vežba 22.3
5 minutes
Reading: Vežba 22.4
5 minutes
Reading: Vežba 22.5
5 minutes
error: Sadržaj je zaštićen !!!

Registracija

Resetuj šifru