fbpx
a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

HTML5 & CSS3 & JavaScript

Oblast 1

HTML5
22 videa, 7 teksta/ova
Tekst: Fajlovi za proveru
Video: Element – nav
Video: Element – section
Video: Element – aside
Video: Element – footer
Tekst: Telo dokumenta
Video: Element – article
Video: Element – hgroup
Video: Element – figure i figcaption
Video: Element – details i summary
Video: Element – mark
Video: Element – small
Video: Element – cite
Video: Element – address
Video: Element – wbr
Video: Element – time
Video: Element – data
Tekst: Atributi – data-* i reversed
Tekst: Atributi – ping i download
Tekst: Atribut – translate
Tekst: Atribut – contenteditable i spellcheck
Tekst: Referenciranje pomoću rezervisane reči
Video: Referenciranje pomoću atributa id
Video: Referenciranje pomoću atributa class
Video: Referenciranje pomoću bilo kog atributa
Video: Referenciranje pomoću pseudoklasa

Oblast 2

CSS3
41 videa, 3 teksta/ova
Video: Ugrađeni stilovi
Video: Spoljne datoteke
Tekst: Referenciranje pomoću rezervisane reči
Video: Referenciranje pomoću atributa id
Video: Referenciranje pomoću atributa class
Video: Referenciranje pomoću bilo kog atributa
Video: Referenciranje pomoću pseudoklasa
Video: Novi selektori
Tekst: Modeli okvira
Video: Tradicionalni model okvira
Tekst: Fleksibilni model okvira
Video: Svojstvo flex
Video: Svojstvo flex-direction
Video: Svojstvo order
Video: Svojstvo justify-content
Video: Svojstvo align-items
Video: Svojstvo align-self
Video: Svojstvo flex-wrap
Video: Svojstvo align-content
Video: Nova pravila
Video: Svojstvo border-radius
Video: Svojstvo box-shadow
Video: Svojstvo text-shadow
Video: Funkcija @font-face
Video: Linearni preliv
Video: Radijalni preliv
Video: Funkcija rgba
Video: Funkcija hsla
Video: Svojstvo outline
Video: Svojstvo border-image
Video: Svojstvo background
Video: Stupci
Video: Filtri
Video: Svojstvo transform: scale
Video: Svojstvo transform: rotate
Video: Svojstvo transform: skew
Video: Svojstvo transform: translate
Video: Sve transformacije
Video: Dinamičke transformacije
Video: Prelazi
Video: Animacije

Oblast 3

JavaScript
18 videa, 6 teksta/ova
Tekst: Uvod u JavaScript
Video: Promenljive
Video: Uslovi i petlje
Video: Funkcije i anonimne funkcije
Video: Objekti
Video: Konstruktori
Tekst: Objekat Window
Tekst: Objekat Document
Video: Atributi događaja
Tekst: addEventListener
Video: Metoda umetanja
Video: Metod ugrađivanja
Video: Metoda spoljnih datoteka
Video: querySelector()
Video: querySelectorAII
Video: matchesSelector
Video: Stilovi u JavaScriptu
Video: Objekat classList
Video: Rad sa atributima
Video: Svojstvo dataset
Video: Pravljenje i brisanje elemenata
Video: innerHTML, outerHTML i insert Adjacent HTML
Tekst: Interfejsi za programiranje aplikacija (API-ji)
Tekst: Greške i otklanjanje grešaka

Pozovite: +381 65 95 98958     Pratite nas:

HTML5 & CSS3 & JavaScript

1000 рсд
a
Predavač:
Ocene:

Opis kursa

Šta ćeš naučiti?

 • Strukturu tela elementa
 • Nove elemente u HTML5
 • Atribute u HTML5
 • Pravila i svojstva CSS3
 • Referenciranje
 • Modele okvira
 • Svojstva
 • Primena CSS3
 • Promenljive, petlje , konstruktore u JavaScriptu
 • Objekti

Šta ti je potrebno?

 • Računar
 • Instaliran program Notepad++
 • Vežbe možete izvoditi i preko našeg Web Editora klikom ovde
 • Želja da napraviš web sajt
 • Onda si spreman/a.

Počnimo odmah!

Kurs HTML5 CSS3

Šta je HTML5, CSS3, JavaScript?

HTML5 obezbeđuje tri osnovne osobine veb strana: strukturu, stil i funkcionalnost. HTML5 se nezvanično smatra proizvodom koji objedinjuje HTML, CSS i JavaScript, čak i onda kada ne sadrži pojedine interfejse za programiranje aplikacija u JavaScriptu, pa ni celu specifikadju CSS3.

HTML, CSS i JavaScript međusobno su zavisne tehnologije koje deluju kao celina organizovana u okviru specifikacije HTML5. HTML je zadužen za strukturu, CSS za prezentaciju, odnosno predstavljanje strukture i sadržaja veb strane na ekranu, a JavaScript završava sve ostalo, što je izuzetno značajno.

Na ovom kursu naučićemo kako se pravi osnovna struktura pomoću novih elemenata ovih jezika.

U toku kursa polaznicima je obezbeđena kompletna podrška od strane naših mentora, koji će u najkraćem vremenskom roku dati odgovore na sva pitanja, razrešiti sve nejasnoće i rešiti nastale probleme ukoliko ih polaznici budu imali u toku učenja.

Sva pitanja možete direktno postavljati putem e-maila: office@usavrsi.se.

Nakon završenog kursa, i položenog završnog testa, polaznik će biti u stanju da samostalno napravi svoju web stranu.

Nastavni plan

Oblast 1 0/29

HTML5

22 videa, 7 teksta/ova
Tekst: Fajlovi za proveru
1 minutes
Video: Element – nav
3 minutes
Video: Element – section
2 minutes
Video: Element – aside
3 minutes
Video: Element – footer
2 minutes
Tekst: Telo dokumenta
3 minutes
Video: Element – article
4 minutes
Video: Element – hgroup
3 minutes
Video: Element – figure i figcaption
3 minutes
Video: Element – details i summary
1 minutes
Video: Element – mark
3 minutes
Video: Element – small
1 minutes
Video: Element – cite
1 minutes
Video: Element – address
1 minutes
Video: Element – wbr
2 minutes
Video: Element – time
2 minutes
Video: Element – data
1 minutes
Tekst: Atributi – data-* i reversed
2 minutes
Tekst: Atributi – ping i download
2 minutes
Tekst: Atribut – translate
2 minutes
Tekst: Atribut – contenteditable i spellcheck
2 minutes
Tekst: Referenciranje pomoću rezervisane reči
2 minutes
Video: Referenciranje pomoću atributa id
3 minutes
Video: Referenciranje pomoću atributa class
3 minutes
Video: Referenciranje pomoću bilo kog atributa
3 minutes
Video: Referenciranje pomoću pseudoklasa
6 minutes

Oblast 2 0/44

CSS3

41 videa, 3 teksta/ova
4 minutes
Video: Ugrađeni stilovi
2 minutes
Video: Spoljne datoteke
3 minutes
Tekst: Referenciranje pomoću rezervisane reči
2 minutes
Video: Referenciranje pomoću atributa id
3 minutes
Video: Referenciranje pomoću atributa class
3 minutes
Video: Referenciranje pomoću bilo kog atributa
3 minutes
Video: Referenciranje pomoću pseudoklasa
6 minutes
Video: Novi selektori
2 minutes
Tekst: Modeli okvira
3 minutes
Video: Tradicionalni model okvira
19 minutes
Tekst: Fleksibilni model okvira
2 minutes
Video: Svojstvo flex
8 minutes
Video: Svojstvo flex-direction
2 minutes
Video: Svojstvo order
1 minutes
Video: Svojstvo justify-content
2 minutes
Video: Svojstvo align-items
3 minutes
Video: Svojstvo align-self
1 minutes
Video: Svojstvo flex-wrap
3 minutes
Video: Svojstvo align-content
2 minutes
Video: Nova pravila
4 minutes
Video: Svojstvo border-radius
3 minutes
Video: Svojstvo box-shadow
2 minutes
Video: Svojstvo text-shadow
1 minutes
Video: Funkcija @font-face
2 minutes
Video: Linearni preliv
4 minutes
Video: Radijalni preliv
2 minutes
Video: Funkcija rgba
2 minutes
Video: Funkcija hsla
2 minutes
Video: Svojstvo outline
2 minutes
Video: Svojstvo border-image
2 minutes
Video: Svojstvo background
4 minutes
Video: Stupci
2 minutes
Video: Filtri
4 minutes
Video: Svojstvo transform: scale
2 minutes
Video: Svojstvo transform: rotate
1 minutes
Video: Svojstvo transform: skew
1 minutes
Video: Svojstvo transform: translate
2 minutes
Video: Sve transformacije
3 minutes
Video: Dinamičke transformacije
1 minutes
Video: Prelazi
3 minutes
Video: Animacije
5 minutes

Oblast 3 0/24

JavaScript

18 videa, 6 teksta/ova
Tekst: Uvod u JavaScript
5 minutes
Video: Promenljive
7 minutes
Video: Uslovi i petlje
6 minutes
Video: Funkcije i anonimne funkcije
7 minutes
Video: Objekti
9 minutes
Video: Konstruktori
2 minutes
Tekst: Objekat Window
3 minutes
Tekst: Objekat Document
1 minutes
Video: Atributi događaja
2 minutes
Tekst: addEventListener
1 minutes
Video: Metoda umetanja
2 minutes
Video: Metod ugrađivanja
4 minutes
Video: Metoda spoljnih datoteka
3 minutes
Video: querySelector()
2 minutes
Video: querySelectorAII
3 minutes
Video: matchesSelector
1 minutes
Video: Stilovi u JavaScriptu
3 minutes
Video: Objekat classList
3 minutes
Video: Rad sa atributima
1 minutes
Video: Svojstvo dataset
1 minutes
Video: Pravljenje i brisanje elemenata
2 minutes
Video: innerHTML, outerHTML i insert Adjacent HTML
4 minutes
Tekst: Interfejsi za programiranje aplikacija (API-ji)
5 minutes
Tekst: Greške i otklanjanje grešaka
5 minutes
error: Sadržaj je zaštićen !!!

Registracija

Resetuj šifru