fbpx
a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

PHP i MySQL

Oblast 2

Varijable i operacije nad njima
6 videos, 2 readings
Video: Pridruživanje vrednosti varijabli
Video: Aritmetički operatori
Video: Spajanje znakovnih nizova
Video: Ispisivanje vrednosti
Reading: Vežba 1
Reading: Vežba 2

Oblast 3

Operatori poređenja, logički operatori i uslovne strukture
5 videos, 1 reading
Video: Operatori poređenja
Video: Logički operatori
Video: Jednostavne uslovne strukture
Video: Složene uslovne strukture
Video: Ugnježđivanje uslovnih struktura
Reading: Vežba 1

Oblast 4

Polja
3 videos, 3 readings
Video: Polja s brojčanim ključem (indeksom)
Video: Polja sa znakovnim ključem
Video: Dvodimenzionalna polja
Reading: Vežba 1
Reading: Vežba 2
Reading: Vežba 3

Oblast 5

Petlje
6 videos, 3 readings
Video: Petlja while
Video: Petlja do…while
Video: Petlja for
Video: Petlja foreach
Video: Ugnježđivanje petlji
Video: Prevremeni izlazak iz petlje
Reading: Vežba 1
Reading: Vežba 2
Reading: Vežba 3

Oblast 6

Funkcije
7 videos, 3 readings
Video: Funkcije
Video: Funkcije sa argumentima
Video: Vraćanje rezultata funkcije
Video: Ugnježđivanje funkcija
Video: Uključivanje spoljnih datoteka u kôd
Video: Vidljivost varijabli
Video: Funkcija isset
Reading: Vežba 1
Reading: Vežba 2
Reading: Vežba 3

Oblast 7

Neke ugrađene funkcije PHP-a
6 videos, 2 readings
Video: Funkcija isset
Video: Funkcije za rad sa znakovnim nizovima
Video: Funkcije za rad s poljima
Video: Funkcije za rad s datumima i vremenom
Video: Funkcije za prekid rada skripte
Video: Funkcija isset
Reading: Vežba 1
Reading: Vežba 2

Oblast 8

Obrasci i prenos podataka između skripti
4 videos, 2 readings
Video: Obrasci i obrada
Video: Elementi obrasca
Video: Metode slanja podataka
Video: Prihvatanje podataka unesenih u obrazac
Reading: Vežba 1
Reading: Vežba 2

Oblast 9

Rad sa datotekama
4 videos, 3 readings
Video: Otvaranje i zatvaranje datoteke
Video: Čitanje iz datoteke
Video: Pisanje u datoteku
Video: Slanje datoteke na server
Reading: Vežba 1
Reading: Vežba 2
Reading: Vežba 3

Oblast 10

Slanje poruka elektronskom poštom
2 videos, 1 reading
Video: Slanje poruka elektronskom poštom
Video: Podešavanje opcija za slanje poruke
Reading: Vežba 1

Oblast 11

Rad sa MySQL bazama podataka
7 videos, 2 readings
Reading: Aplikacija phpMyAdmin
Video: Kreiranje baze podataka
Video: Kreiranje tabela
Video: Tipovi podataka
Video: Dodavanje, izmena i brisanje polja
Video: Povezivanje tabela u SQL bazi
Video: Izvođenje upita nad bazom podataka
Video: Snimanje podataka iz baze podataka u datoteku
Reading: Vežba 1

Oblast 12

PHP i MySQL
7 videos, 5 readings
Video: Otvaranje i zatvaranje veze s bazom podataka
Video: Ispis podataka iz baze podataka
Video: Ispis podatka koji zadovoljava zadati uslov
Video: Upis podatka u bazu podataka
Video: Promena podatka u bazi podataka
Video: Brisanje podatka iz baze podataka
Video: Funkcije stripSlashes i addSlashes
Reading: Vežba 1
Reading: Vežba 2
Reading: Vežba 3
Reading: Vežba 4
Reading: Vežba 5

Oblast 13

Sesija i autentikacija korisnika
5 readings
Reading: Kolačići (Cookies)
Reading: Sesije
Reading: Autentikacija korisnika
Reading: Vežba 1
Reading: Vežba 2

Oblast 14

Izrada sistema za upravljanje sadržajem web stranica
8 readings
Reading: Zahtevi sistema
Reading: Javni deo sistema
Reading: Administrativni deo sistema
Reading: Baza podataka
Reading: Vežba 1 – Stvaranje baze podataka za sistem za upravljanje sadržajem
Reading: Vežba 2 – Izrada administrativnog dela sistema za upravljanje sadržajem
Reading: Vežba 3 – Izrada javnog dela sistema za upravljanje sadržajem
Reading: Vežba 4 – Fajlovi

Pozovite: +381 65 95 98958     Pratite nas:

PHP i MySQL

1000 рсд
Kurs PHP i MySQL

Opis kursa

PHP je programski jezik čije se komande izvršavaju na serveru, pre no što sadržaj bude poslat na računar korisnika (čitaj: posetioca web sajta). Dostupan je i na najjeftinijim hosting nalozima na kojima možete postaviti neki websajt a PHP u isto vreme pokreće neke od najmoćnijih i najpoznatijih sajtova na svetu kao što su Facebook kao i blogging platforme (Blogger i sl.).

Sa PHP-om možete kreirati razne stvari kao što su zaštita username/password, provera podataka unešenih u forme, kreiranje foruma, galerija slika, anketa i gomilu drugih stvari.

Kurs PHP i MySQL

Iako danas postoje mnogi alati koji bivaju sve popularniji na internetu i reklamiraju se kao “Brzo do rezultata sa minimalnim znanjem” – bez poznavanja PHP-a teško je zamisliti naprednije web programiranje.

Veoma je rasprostranjen i popularan te ako planirate karijeru u web dizajnu, programiranju ili development-u ovu veštinu prosto morate imati.

U toku kursa obezbeđena Vam je kompletna podrška od strane naših mentora, koji će u najkraćem vremenskom roku dati odgovore na sva Vaša pitanja, pomoći Vam da razrešite sve nejasnoće i reše nastale probleme ukoliko ih budete imali u toku učenja.

Sva pitanja možete direktno postavljati putem e-maila: office@usavrsi.se.

Nakon završenog kursa, i položenog završnog testa, polaznik će biti u stanju da samostalno napiše PHP kod za svoj CMS sistem.

Nastavni plan

sdfasc

Oblast 1 0/7

Oblast 2 0/8

Varijable i operacije nad njima

6 videos, 2 readings
3 minutes
1 minutes
Video: Pridruživanje vrednosti varijabli
3 minutes
Video: Aritmetički operatori
3 minutes
Video: Spajanje znakovnih nizova
2 minutes
Video: Ispisivanje vrednosti
2 minutes
Reading: Vežba 1
minutes
Reading: Vežba 2
minutes

Oblast 3 0/6

Operatori poređenja, logički operatori i uslovne strukture

5 videos, 1 reading
Video: Operatori poređenja
3 minutes
Video: Logički operatori
4 minutes
Video: Jednostavne uslovne strukture
2 minutes
Video: Složene uslovne strukture
6 minutes
Video: Ugnježđivanje uslovnih struktura
2 minutes
Reading: Vežba 1
10 minutes

Oblast 4 0/6

Polja

3 videos, 3 readings
Video: Polja s brojčanim ključem (indeksom)
2 minutes
Video: Polja sa znakovnim ključem
1 minutes
Video: Dvodimenzionalna polja
2 minutes
Reading: Vežba 1
minutes
Reading: Vežba 2
minutes
Reading: Vežba 3
minutes

Oblast 5 0/9

Petlje

6 videos, 3 readings
Video: Petlja while
3 minutes
Video: Petlja do…while
2 minutes
Video: Petlja for
3 minutes
Video: Petlja foreach
3 minutes
Video: Ugnježđivanje petlji
2 minutes
Video: Prevremeni izlazak iz petlje
2 minutes
Reading: Vežba 1
minutes
Reading: Vežba 2
minutes
Reading: Vežba 3
minutes

Oblast 6 0/10

Funkcije

7 videos, 3 readings
Video: Funkcije
2 minutes
Video: Funkcije sa argumentima
5 minutes
Video: Vraćanje rezultata funkcije
2 minutes
Video: Ugnježđivanje funkcija
2 minutes
Video: Uključivanje spoljnih datoteka u kôd
3 minutes
Video: Vidljivost varijabli
3 minutes
Video: Funkcija isset
1 minutes
Reading: Vežba 1
minutes
Reading: Vežba 2
minutes
Reading: Vežba 3
minutes

Oblast 7 0/8

Neke ugrađene funkcije PHP-a

6 videos, 2 readings
Video: Funkcija isset
1 minutes
Video: Funkcije za rad sa znakovnim nizovima
4 minutes
Video: Funkcije za rad s poljima
4 minutes
Video: Funkcije za rad s datumima i vremenom
4 minutes
Video: Funkcije za prekid rada skripte
1 minutes
Video: Funkcija isset
1 minutes
Reading: Vežba 1
minutes
Reading: Vežba 2
minutes

Oblast 8 0/6

Obrasci i prenos podataka između skripti

4 videos, 2 readings
Video: Obrasci i obrada
2 minutes
Video: Elementi obrasca
8 minutes
Video: Metode slanja podataka
2 minutes
Video: Prihvatanje podataka unesenih u obrazac
1 minutes
Reading: Vežba 1
minutes
Reading: Vežba 2
minutes

Oblast 9 0/7

Rad sa datotekama

4 videos, 3 readings
Video: Otvaranje i zatvaranje datoteke
4 minutes
Video: Čitanje iz datoteke
2 minutes
Video: Pisanje u datoteku
1 minutes
Video: Slanje datoteke na server
4 minutes
Reading: Vežba 1
minutes
Reading: Vežba 2
minutes
Reading: Vežba 3
minutes

Oblast 10 0/3

Slanje poruka elektronskom poštom

2 videos, 1 reading
Video: Slanje poruka elektronskom poštom
2 minutes
Video: Podešavanje opcija za slanje poruke
2 minutes
Reading: Vežba 1
minutes

Oblast 11 0/9

Rad sa MySQL bazama podataka

7 videos, 2 readings
Reading: Aplikacija phpMyAdmin
minutes
Video: Kreiranje baze podataka
2 minutes
Video: Kreiranje tabela
5 minutes
Video: Tipovi podataka
30 minutes
Video: Dodavanje, izmena i brisanje polja
3 minutes
Video: Povezivanje tabela u SQL bazi
minutes
Video: Izvođenje upita nad bazom podataka
6 minutes
Video: Snimanje podataka iz baze podataka u datoteku
2 minutes
Reading: Vežba 1
minutes

Oblast 12 0/12

PHP i MySQL

7 videos, 5 readings
Video: Otvaranje i zatvaranje veze s bazom podataka
4 minutes
Video: Ispis podataka iz baze podataka
4 minutes
Video: Ispis podatka koji zadovoljava zadati uslov
2 minutes
Video: Upis podatka u bazu podataka
2 minutes
Video: Promena podatka u bazi podataka
1 minutes
Video: Brisanje podatka iz baze podataka
1 minutes
Video: Funkcije stripSlashes i addSlashes
3 minutes
Reading: Vežba 1
minutes
Reading: Vežba 2
minutes
Reading: Vežba 3
minutes
Reading: Vežba 4
minutes
Reading: Vežba 5
minutes

Oblast 13 0/5

Sesija i autentikacija korisnika

5 readings
Reading: Kolačići (Cookies)
5 minutes
Reading: Sesije
10 minutes
Reading: Autentikacija korisnika
3 minutes
Reading: Vežba 1
minutes
Reading: Vežba 2
minutes

Oblast 14 0/8

Izrada sistema za upravljanje sadržajem web stranica

8 readings
Reading: Zahtevi sistema
2 minutes
Reading: Javni deo sistema
1 minutes
Reading: Administrativni deo sistema
minutes
Reading: Baza podataka
minutes
Reading: Vežba 1 – Stvaranje baze podataka za sistem za upravljanje sadržajem
minutes
Reading: Vežba 2 – Izrada administrativnog dela sistema za upravljanje sadržajem
60 minutes
Reading: Vežba 3 – Izrada javnog dela sistema za upravljanje sadržajem
60 minutes
Reading: Vežba 4 – Fajlovi
1 minutes
error: Sadržaj je zaštićen !!!

Registracija

Resetuj šifru