fbpx
a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Uvod u Python programiranje

Oblast 2

Osnove programskoga jezika Python
7 videa, 1 reading
Video: Komentari
Video: Varijable
Video: Aritmetički operatori
Video: Operatori poređenja
Video: Logički operatori i logički izrazi
Video: Nizovi znakova
Video: Ugrađene funkcije i metode
Tekst: ZADATAK: Rad s varijablama

Oblast 3

Upravljanje tokom programa
4 videa, 1 reading
Video: Komanda IF
Video: Petlja while
Video: Petlja for
Video: Naredba break i continue
Tekst: ZADATAK: Rad s kontrolom toka i petljama

Oblast 4

Funkcije
5 videa, 1 reading
Video: Definicija funkcije
Video: Poziv funkcije
Video: Parametri funkcije
Video: Naredba return
Video: Vidljivost i životni vek varijable
Tekst: ZADATAK: Rad s funkcijama

Oblast 5

Ulazno izlazne funkcije
2 videa, 1 reading
Video: Funkcija print ()
Video: Funkcija input ()
Tekst: ZADATAK: Rad sa print () i input () funkcijama

Oblast 6

Moduli i paketi
4 videa, 1 reading
Video: Moduli i paketi
Video: Najavljivanje korišćenja
Video: Uključivanje u program
Video: Konstante
Tekst: ZADATAK: Korišćenje Python modula i paketa

Oblast 7

Datoteke
6 videa, 1 reading
Video: Datoteke
Video: Tekstualne datoteke
Video: Čitanje datoteke
Video: Čitanje iz datoteke linija po linija
Video: Upisivanje u datoteku
Video: Upisivanje u datoteku uz postojeći sadržaj
Tekst: ZADATAK: Rad sa datotekama

Oblast 8

Parametri komandnog reda
2 videa
Video: Pokretanje skripte preko komandnog reda
Video: Pokretanje skripte u zakazano vreme (Task Scheduler)

Oblast 9

Strukture podataka - Liste
16 videa, 1 reading
Video: Lista
Video: Izrada liste
Video: Preuzimanje elemenata liste
Video: Popis akcija koje se mogu uraditi nad listom
Video: Kretanje kroz elemente liste
Video: Dodavanje novog elementa u listu
Video: Uklanjanje elemenata iz liste
Video: Kopiranje svih elemenata liste u novu listu
Video: Broj elemenata određene vrednosti
Video: Proširivanje liste elementima druge liste
Video: Pretraga elemenata
Video: Dodavanje novog elementa na tačno određenu poziciju
Video: Uklanjanje elementa sa pozicije
Video: Uklanjanje elementa određene vrednosti
Video: Promena redosleda elemenata unutar liste
Video: Sortiranje elemenata u listi
Tekst: ZADATAK: Liste

Oblast 10

Strukture podataka - Skup
5 videa, 1 reading
Video: Skup
Video: Unija skupa
Video: Presek skupa
Video: Razlika skupa
Video: Komlement preseka
Tekst: ZADATAK: Skup

Oblast 11

Strukture podataka - Rečnik
6 videa, 1 reading
Video: Rečnik
Video: Uzimanje liste ključa
Video: Dodavanje novog para
Video: Prikaz liste vrednosti
Video: Brisanje vrednosti iz rečnika
Video: Uzimanje broja elemenata u rečniku
Tekst: ZADATAK: Rečnik

Oblast 12

N-terac (Tuple)
4 videa, 1 reading
Video: N-terac
Video: Uzimanje vrednosti iz N-terca
Video: Promena vrednosti unutar N-terca
Video: Brisanje elemenata N-terca
Tekst: ZADATAK: N-terac

Pozovite: +381 65 95 98958     Pratite nas:

Uvod u Python programiranje

1000 рсд
Python

Opis kursa

Uvod u python programiranje
Osnove programskog jezika
Upravljanje tokom programa
Funkcije

Ulazno izlazne funkcije
Moduli i paketi
Datoteke
Parametri naredbenog reda
Strukture podataka

Na ovom kursu Pythona naučićete kako da instalirate i podesite program kao i osnovne sintakse programa.

Python je moćan, fleksibilan programski jezik koji se može koristiti za razvoj veb aplikacija, za kreiranje igrica i još mnogo toga. U daljem tekstu ćemo videti zašto je Python dobar programski jezik za učenje i upotrebu.

Pajton (Python) je jezik viskog nivoa u kojem je čitanje i pisanje veoma lako.
Python je, takođe, interpreterski jezik – što znači da je interpretiran kada se izvorni „kod“ direktno izvršava uz pomoć interpretatora bez potrebe za kompajliranjem odnosno prevođenjem u izvršni oblik.

U toku kursa polaznicima je obezbeđena kompletna podrška od strane naših mentora, koji će u najkraćem vremenskom roku dati odgovore na sva pitanja, razrešiti sve nejasnoće i rešiti nastale probleme ukoliko ih polaznici budu imali u toku učenja.

Sva pitanja možete direktno postavljati putem e-maila: office@usavrsi.se.

Nakon završenog kursa, i položenog završnog testa, polaznik će biti u stanju da samostalno napiše jednostavniji kod.

Završni ispit se prijavljuje putem mejla office@usavrsi.se,

Polaznici koji polože završni test, sertifikat šaljemo na kućnu adresu putem pošte.

Šta ti je potrebno?

Računar i internet
Želja da naučiš programski jezik Python
Onda si spreman/a, možeš da počneš.
Počnimo odmah!

Za koga je programski jezik Python?

Za sve programere i za one koji nameravaju da se bave programiranjem.
Python je tako osmišljen da ga mogu koristiti i ljudi koji praktično tek ulaze u svet programiranja.

Vrlo je čitljiv i lagan za upotrebu, a dobra stvar je i to što postoji mnoštvo objašnjenja odnosno uputstava (tutorijala) gde skoro sve piše o njegovoj primeni.
Koliko je dobar jezik, govori činjenica da ga koriste neke od najvećih Internet kompanija na svetu kao što su YouTube, Pinterest, Mozilla, Dropbox, pa i Google u slučaju pretraživanja.
Verovali ili ne, ali Python je jedan od najkorisnijih jezika i u NASA-i, a takođe ga koristi Njujorška trgovačka berza kao transakcioni sistem kroz Web-based aplikacije.
Dakle, kad vidimo ko sve koristi Python zapitamo se zašto i mi ne bismo mogli da ga koristimo, naučimo i da uzmemo najbolje od njega.

Najčešća pitanja

Da li je program Python besplatan?

Program je besplatan i može se preuzeti sa njegovog zvaničnog sajta.

Link za preuzimanje programa je: https://www.python.org/downloads/

Da li je program težak za učenje?

Program Python je veoma lak za učenje. Mogu ga savladati i osobe koje nisu imale dodirnih tačaka sa programiranjem.

Koji su preduslovi potrebni da bih mogao da pratim kurs?

Preduslov za praćenje kursa je poznavanje rada u Windows ili MAC operativom sistemu.

Da li se dobija sertifikat nakon završenog kursa?

Nakon završenog kursa za dobijanje sertifikata polaznik je obavezan da polaže završni test.

Završni test se takođe radi online.

Svi polaznici koji polože završni test dobijaju sertifikat u elektronskoj i papirnoj formi.

Šta mi je potrebno da bih pratio kurs?

Za uspešno praćenje kursa potreban je računar i internet konekcija.

Nastavni plan

Oblast 1 0/4

Oblast 2 0/8

Osnove programskoga jezika Python

7 videa, 1 reading
Video: Komentari
3 minutes
Video: Varijable
2 minutes
Video: Aritmetički operatori
2 minutes
Video: Operatori poređenja
2 minutes
Video: Logički operatori i logički izrazi
5 minutes
Video: Nizovi znakova
5 minutes
Video: Ugrađene funkcije i metode
6 minutes
Tekst: ZADATAK: Rad s varijablama
30 minutes

Oblast 3 0/5

Upravljanje tokom programa

4 videa, 1 reading
Video: Komanda IF
4 minutes
Video: Petlja while
3 minutes
Video: Petlja for
6 minutes
Video: Naredba break i continue
3 minutes
Tekst: ZADATAK: Rad s kontrolom toka i petljama
30 minutes

Oblast 4 0/6

Funkcije

5 videa, 1 reading
Video: Definicija funkcije
3 minutes
Video: Poziv funkcije
3 minutes
Video: Parametri funkcije
7 minutes
Video: Naredba return
2 minutes
Video: Vidljivost i životni vek varijable
4 minutes
Tekst: ZADATAK: Rad s funkcijama
30 minutes

Oblast 5 0/3

Ulazno izlazne funkcije

2 videa, 1 reading
Video: Funkcija print ()
6 minutes
Video: Funkcija input ()
4 minutes
Tekst: ZADATAK: Rad sa print () i input () funkcijama
30 minutes

Oblast 6 0/5

Moduli i paketi

4 videa, 1 reading
Video: Moduli i paketi
2 minutes
Video: Najavljivanje korišćenja
2 minutes
Video: Uključivanje u program
4 minutes
Video: Konstante
1 minutes
Tekst: ZADATAK: Korišćenje Python modula i paketa
30 minutes

Oblast 7 0/7

Datoteke

6 videa, 1 reading
Video: Datoteke
4 minutes
Video: Tekstualne datoteke
5 minutes
Video: Čitanje datoteke
3 minutes
Video: Čitanje iz datoteke linija po linija
4 minutes
Video: Upisivanje u datoteku
3 minutes
Video: Upisivanje u datoteku uz postojeći sadržaj
7 minutes
Tekst: ZADATAK: Rad sa datotekama
30 minutes

Oblast 8 0/2

Parametri komandnog reda

2 videa
Video: Pokretanje skripte preko komandnog reda
6 minutes
Video: Pokretanje skripte u zakazano vreme (Task Scheduler)
11 minutes

Oblast 9 0/17

Strukture podataka - Liste

16 videa, 1 reading
Video: Lista
4 minutes
Video: Izrada liste
2 minutes
Video: Preuzimanje elemenata liste
4 minutes
Video: Popis akcija koje se mogu uraditi nad listom
4 minutes
Video: Kretanje kroz elemente liste
1 minutes
Video: Dodavanje novog elementa u listu
1 minutes
Video: Uklanjanje elemenata iz liste
1 minutes
Video: Kopiranje svih elemenata liste u novu listu
2 minutes
Video: Broj elemenata određene vrednosti
1 minutes
Video: Proširivanje liste elementima druge liste
1 minutes
Video: Pretraga elemenata
1 minutes
Video: Dodavanje novog elementa na tačno određenu poziciju
2 minutes
Video: Uklanjanje elementa sa pozicije
2 minutes
Video: Uklanjanje elementa određene vrednosti
2 minutes
Video: Promena redosleda elemenata unutar liste
1 minutes
Video: Sortiranje elemenata u listi
1 minutes
Tekst: ZADATAK: Liste
30 minutes

Oblast 10 0/6

Strukture podataka - Skup

5 videa, 1 reading
Video: Skup
2 minutes
Video: Unija skupa
1 minutes
Video: Presek skupa
1 minutes
Video: Razlika skupa
1 minutes
Video: Komlement preseka
1 minutes
Tekst: ZADATAK: Skup
8 minutes

Oblast 11 0/7

Strukture podataka - Rečnik

6 videa, 1 reading
Video: Rečnik
4 minutes
Video: Uzimanje liste ključa
1 minutes
Video: Dodavanje novog para
1 minutes
Video: Prikaz liste vrednosti
1 minutes
Video: Brisanje vrednosti iz rečnika
minutes
Video: Uzimanje broja elemenata u rečniku
1 minutes
Tekst: ZADATAK: Rečnik
15 minutes

Oblast 12 0/5

N-terac (Tuple)

4 videa, 1 reading
Video: N-terac
2 minutes
Video: Uzimanje vrednosti iz N-terca
3 minutes
Video: Promena vrednosti unutar N-terca
1 minutes
Video: Brisanje elemenata N-terca
1 minutes
Tekst: ZADATAK: N-terac
15 minutes
error: Sadržaj je zaštićen !!!

Registracija

Resetuj šifru